Đào tạo chuyên ngành Dầu khí, Năng lượng

Đào tạo chuyên ngành Dầu khí, Năng lượng

Đào tạo chuyên ngành Dầu khí, Năng lượng

_____________________________
Hợp tác với các công ty, chuyên gia trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng hàng đầu Nhật Bản, Singapore, Hoa kỳ,... tổ chức chương trình đào tạo, hội thảo chuyên ngành trong nước và nước
ngoài về công nghệ vận hành nhà máy lọc dầu, sửa chữa bảo dưỡng công trình dầu khí, kiểm tra không phá hủy (NDT), quản lý và phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu, đào tạo tại chỗ (OJT).