Đội ngũ VNGE

Đội ngũ VNGE

Chúng tôi là các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản:

 

❑ Kiến thức chuyên ngành, kinh nghiệm thực tế từ các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn tại Việt Nam trong lĩnh vực, thăm dò, khai thác dầu khí, lọc hóa dầu, khí-điện đạm, và gần đây nhất là điện khí LNG.
❑ Diễn giả khách mời tại các hội thảo quốc tế về chính sách dầu khí, năng lượng Việt Nam.

 

Với triết lý “Chân thành, Chia sẻ” với từng đối tác”, ý kiến tư vấn, đề xuất từ chuyên gia của VNGE đều được cân nhắc kỹ lưỡng bởi chúng tôi hiểu “một sự bất tín, vạn sự bất tin”.