Nhiếp Ảnh

Nhiếp Ảnh

Nhiếp ảnh gia
Tốt nghiệp khoa Nhiếp Ảnh và Video tại trường đại học School of Visual Arts (New York) năm 2018, anh trở về Việt Nam sinh sống và làm việc. Anh sử dụng nhiếp ảnh như công cụ để tìm hiểu về văn hóa, tập tục của người Việt và thông qua đó có thể định hình về một Việt Nam của cá nhân mình. Trong một khoảng thời gian dài, anh sinh sống và thăm thú nhiều thành phố tại cả ba miền Việt Nam để hiểu thêm về văn hóa. Hiện tại, anh quan tâm đến đời sống tâm linh và thái độ của mọi người đối với các hoạt động tâm linh bởi đó là một trong những yếu tố chính hình thành nên văn hóa vùng miền.

❑ Triển lãm cá nhân “The Mortal Game”, SVA BFA Photo Gallery, New York (2018)
❑ Triển lãm “11 Mùa Hè Sau”, Hoa Ta Gallery (2024)