Nghiên cứu Thị Trường & Tư vấn Chiến lược

Nghiên cứu Thị Trường & Tư vấn Chiến lược

Nghiên cứu Thị Trường & Tư vấn Chiến lược

________________________
Chúng tôi cung cấp dịch vụ khảo sát thị trường, nghiên cứu và tư vấn thị trường theo yêu cầu, báo cáo chuyên sâu và
báo cáo tiêu chuẩn, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng. 


Các dự án đã thực hiện:

❑ Dự báo nhu cầu xăng dầu tại Việt Nam theo thị trường xác định; 
❑ Dự báo cung cầu khí tự nhiên nội địa và nhập khẩu;
❑ Nhu cầu viên gỗ nén đen và tiềm năng xuất khẩu; 
❑ Nguồn nguyên liệu sản xuất biodiesel; bioethanol tại Việt Nam; SAF (nhiên liệu hàng không bền vững); Hydrogen xanh (green hydrogen) và tiềm năng tại Việt Nam;
❑ Giải pháp Trạm sạc H2; xe EV (trạm sạc H2); Xe pin nhiên liệu và Nhà máy pin nhiên liệu...

Báo cáo nghiên cứu thị trường được xây dựng và hoàn thiện dựa trên cơ sở dữ liệu (database) của VNGE.