Về chúng tôi

Về chúng tôi

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU VIÊT NAM (VNGE), được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109290970 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 3/8/2020, hoạt động tư vấn đầu tư, pháp lý trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng (bao gồm năng lượng tái tạo) và môi trường tại Việt Nam.

 

VNGE được thành lập bởi tâm huyết của các nhân sự đã có 20-30 năm kinh nghiệm về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí (thăm dò khai thác dầu khí, vận chuyển, lọc hóa dầu, khí-điện-đạm và điện khí LNG) từ khi đất nước mới mở cửa chào đón nhà đầu tư nước ngoài, Luật đầu tư nước ngoài lần đầu được soạn thảo và thực hiện. Những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi sẽ thực sự là lựa chọn đáng tin cậy của khách hàng.