Tư vấn Giải pháp Môi trường

Tư vấn Giải pháp Môi trường

Tư vấn Giải pháp Môi trường

___________________________
❑ 
Tư vấn soạn thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA), Cam kết bảo vệ môi trường,
Phương án ứng phó tràn dầu, v.v. liên quan đến hoạt động thăm dò & khai thác dầu khí, dự án điện khí LNG, nhà máy sản xuất dầu nhờn, trạm dịch vụ xăng dầu.

❑ Hợp tác nghiên cứu với đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ các dự án trung hòa carbon, hydrogen xanh, tái chế nhựa và tấm quang năng (solar panel).

❑ Phối hợp tổ chức đào tạo, hội thảo nâng cao trách nhiệm cộng đồng, bảo vệ môi trường.