Tư vấn đầu tư Dầu khí, Năng lượng

Tư vấn đầu tư Dầu khí, Năng lượng

Tư vấn đầu tư Dầu khí, Năng lượng

___________________________
VNGE cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, ý kiến pháp lý chuyên ngành trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng,
môi trường, bao gồm:

 

❑  Tìm kiếm, kết nối với đối tác Việt Nam tin cậy, phù hợp;

❑ Xây dựng, phát triển chiến lược kinh doanh tại Việt Nam phù hợp với Luật pháp Việt Nam và cơ hội phát triển bền vững;
❑ Hình thức hợp tác (JV, PSC, JOC, BCC, v.v.)
 
VNGE cung cấp ý kiến tư vấn khách quan, thực tế đảm bảo lợi ích lâu dài của nhà đầu tư. Chúng tôi luôn đồng hành cùng đối tác tìm giải pháp vượt qua khó khăn trên nguyên tắc chia sẻ, hài hoà lợi ích.